Εγκαταστάσεις

Από το 2001 στεγαζόμαστε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, συνολικής έκτασης 3500m2.

Την άριστη διατήρηση των προϊόντων μας εγγυώνται τα 5100 m3 ψυκτικών θαλάμων που έχουμε κατασκευάσει με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HACCP-ISO).

Τα προϊόντα μας διακινούνται από ένα σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων ψυγείων που τηρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να διαφυλαχτεί η υψηλή ποιότητά τους.

Κύλιση προς τα επάνω